Geografie Malediv

Moře pokrývá 99 % plochy Malediv a v jeho modrých hlubinách se skrývá tajemství vzniku maledivského souostroví. Ostrovy se tvoří vždy uvnitř korálového útesu a jsou obklopeny mělkou lagunou. Takový typ ostrovů je typický pro celé Maledivy a nazývá se atol. Dokonce samotné slovo atol pochází z maledivského slova „atholhu“. Maledivy jsou tvořeny 26 takovými atoly.

Korálové útesy jsou protkány hlubokými kanály, které domorodí obyvatelé používají k navigaci. Korálové útesy obklopující každý ostrůvek jsou důležité pro jeho ochranu před náporem živlů. Přesto ostrovy snadno podléhají erozi. Všechny ostrovy jsou velmi nízko položeny, jejich průměrná nadmořská výška nepřekračuje dva metry. Častým jevem je, že část ostrova podlehne erozi, zatímco jiná část je rozšířena o naplavený písek. V průběhu času dokonce některé ostrovy kompletně podlehnou erozi a jiné nově vznikají postupným naplavováním písku. Na Maledivách se tak nacházejí ostrovy v různých fázích vzniku. O Maledivách se dá říci, že jsou dynamickou zemí.

Aby mohl být na ostrovech život, musí se na naplaveném písku nahromadit půda obsahující více živin. Průměrně je na písku asi patnácticentimetrová vrstva humusu, poskytující živiny rostlinám. Podloží kromě písku tvoří i pískovec, je ho asi půl metrová vrstva. Problémem pro rostliny je vysoká salinita půdy, přesto na ostrovech mnoho rostlin roste. Na okrajích pláží jsou různé křoviny a mangrovové porosty, hlouběji do vnitrozemí, které je porostlé bujnou vegetací, můžeme nalézt i banánovníky a kokosové palmy. Kokosové palmy lze najít na Maledivách téměř všude a právem jsou tedy nazývány národním stromem.

Nedostatek vegetace na ostrovech je plně vyvážen bohatstvím podmořského života. Nepřeberné množství korálů je doplněno barevnými korálovými rybkami a dalšími mořskými živočichy.

Klima na ostrovech je plně ovládáno oceánem. Oceán slouží jako ochrana před přehřátím ostrovů, protože voda svou vysokou tepelnou kapacitou nedovoluje prudké ohřátí nebo ochlazení. Teplota na ostrovech se běžně pohybuje v rozmezí 23-32 °C. Ostrovy jsou také ochlazovány chladným vánkem vanoucím od moře. Souostroví se rozkládá kolem rovníku a leží mimo cyklónový pás.