Historie Malediv

Maledivy v historii několikrát doplatily na svou strategickou polohu na jedné z hlavních námořních cest v Indickém oceánu. V sousedství Malediv jsou dva státy, Srí Lanka a Indie. S oběma Maledivy pojí již několik století kulturní i ekonomické vazby. Od 16. století byla země také pod vlivem Portugalska, Holandska a Velké Británie. Přesto bylo Maledivám většinu doby ponecháno právo na samosprávu, zajišťovanou sultány a příležitostně i sultánkami.

Maledivy získaly úplnou nezávislost v roce 1965. Velká Británie, která byla poslední koloniální mocností ovládající Maledivy, však stále používala svou vojenskou leteckou základnu na ostrově Gan a to až do roku 1976. Odchod Britů ze základny na nejjižnějším atolu v roce 1976 vyvolal ve světě spekulace o budoucím využití této základny. Žádost o možnost využívat základnu podal například tehdejší Sovětský svaz, ale Maledivská vláda ji zamítla.

Největší výzvě čelila republika na počátku 90. let, kdy bylo nutné zrychlit ekonomický rozvoj a zmodernizovat zemi. Přitom mají Maledivy omezené ekonomické zdroje – hlavně rybolov, zemědělství a turistický ruch. Velké rozpory vyvolával také projekt zvýšení ostrovů nad hladinu moře, aby se předešlo přírodním katastrofám na níže položených ostrovech.