Jak se mluví na Maledivách

Oficiálním a také běžně používaným jazykem na Maledivách je divehi (psaná forma se nazývá thaana). Tento jazyk je indoevropského původu a je blízce příbuzný jazyku Sinhalese, kterým se mluví na Srí Lance. Vzhledem ke vzdálenostem mezi ostrovy jistě nikoho nepřekvapí, že se výslovnost i slovní zásoba atol od atolu liší. Jazyk byl silně ovlivněn arabskými vlivy po příchodu islámu v roce 1153 a v dnešní době je nejvíce ovlivňován angličtinou, která je od počátku 60. let vyučovacím jazykem ve školách.

Speciální písmo, které se používá na Maledivách, se nazývá thaana. Vzniklo v průběhu 16. století, brzy poté co se země vymanila z portugalské nadvlády. Na rozdíl od většiny písem, thaana se píše zprava doleva. Důvodem je přizpůsobení psané formy jazyka arabským slovům hojně používaným v dhivehi. Abeceda Thaana obsahuje 24 znaků.