Jak vznikaly maledivské atoly

O přesném mechanizmu vzniku atolů se stále ještě vedou debaty.

První skupina vědců se kloní k mechanizmu navrženému Charlesem Darwinem. Podle něj celý proces začíná v okamžiku, kdy se na dně moře objeví podmořský vulkán. Na okrajích vulkánu se začne tvořit korálový útes a tím, jak se rozšiřuje, vytvoří kruhovou proláklinu naplněnou vodou. Na tento základ ostrova je pak naplavován písek a mrtvé korály. Posledním krokem vzniku atolu je jeho postupná kolonizace rostlinami.

Odlišný pohled na vznik atolů mají zastánci teorie Hanse Hasse. Podle něj se korálové útesy tvoří na vrcholech podmořských hor. Ve středu takového útesu jsou malé korály, které jsou snadno zničeny, zatímco na okrajích jsou silné a velké korály, které později tvoří okraj atolu. Ostrov je tedy vytvořen na troskách zničených korálů, kam se nahromadí naplavený písek.