Koloniální Maledivy

Zhruba v polovině 17. století, kdy Holanďané vystřídali na Cejlonu do té doby vládnoucí Portugalce, se i Maledivy dostaly pod holandskou nadvládu. Tato nadvláda ale ponechala zemi volnost v oblasti domácích záležitostí.

V roce 1796 Britové vytlačili Holanďany z Cejlonu a získali tak i nadvládu na Maledivách. Status Malediv jako britského protektorátu byl oficiálně potvrzen roku 1887 smlouvou, ve které sultán přijal britskou nadvládu nad zahraničními vztahy a obranou země. Britové se ale neúčastnili vlády nad ostrovy. Stejně jako Holanďané přenechali vnitřní záležitosti země tradičním muslimským institucím.

Během britské nadvlády v letech 1887 až 1965 pokračovala na Maledivách vláda sultánské dynastie. Sultánství se dědilo až do roku 1932, kdy sultáni začali být voleni. To byl významný pokus o omezení absolutní moci sultánů. Byla provedena první změna ústavy, ale sultanát se udržel ještě dalších 21 let. Maledivy zůstaly pod mocí britské koruny až do roku 1953, kdy byl sultanát přerušen a byla vyhlášena první republika vedená prezidentem Muhammadem Amin Didim.