Nejstarší historie Malediv

Za začátek historie země je považován rok 1153, kdy na Maledivy přišel islám, který zůstal oficiálním náboženstvím země dodnes. Kromě krátkého období portugalské okupace v letech 1558-1573 byla země po celou dobu své existence nezávislá. Protože islám zakazuje zobrazování boha, místní zájem o starobylé sochy z předislámského období není jen malý, ale dokonce nepřátelský. Jsou známy případy, kdy vesničané, kteří tyto sochy objevili, je rovnou zničili.

V roce 1558 se Portugalci prohlásili za vládce na Maledivách a zřídili si sídlo na ostrově Goa. O patnáct let později byli svrženi povstáním, které vedl Muhammad Thakurufaanu Al-Auzam. Tato událost je dodnes oslavována jako National Day a na ostrově Utheemu na jižním atolu Thiladhummathi, odkud tento hrdina pocházel, stojí malé muzeum věnující se této události.