Obyvatelstvo Malediv

První lidé, kteří se usadili na ostrovech, pocházeli pravděpodobně z jižní Indie. Ve čtvrtém a pátém století před Kristem následoval další příliv osadníků ze Srí Lanky. Ve dvanáctém století našeho letopočtu začali na Maledivy připlouvat mořeplavci z východní Afriky a také z arabských zemí. Dnešní obyvatelé Malediv jsou tedy pestrou směsí těchto kultur, pohromadě je drží společný jazyk a náboženství. Na ostrovech je také menšinová populace nazývaná Giravaaru, která považuje za své předky původní osadníky Malediv.

Původní osadníci byli buddhisté, ale v půlce dvanáctého století přešli k sunnitské formě islámu. Dnes je islám oficiálním náboženstvím všech obyvatel Malediv.

Maledivy mají přibližně 280 000 obyvatel. Zhruba 100 000 jich žije v hlavním městě Malé. Místní obyvatelé mluví maledivštinou (divehi), což je mix sinhálštiny, tamilštiny, arabštiny a hindštiny. Druhým úředním jazykem je angličtina, kterou se lze bez problémů všude domluvit.

Jedním z hlavních cílů vlády je zlepšení životních podmínek obyvatel ostrovů. Mladí lidé jsou motivováni k dosažení co nejvyššího vzdělání. Vláda sponzoruje mladé studenty a uděluje granty ke studiu v zahraničí. Po návratu do země jsou tito studenti zaměstnáni ve státním sektoru.

V zemi je stále poměrně silné, přestože už ne neměnné sociální rozvrstvení. Příslušnost k určité třídě závisí na povolání, majetku, islámských ctnostech a rodinných vazbách dané osoby. Sociální elita se soustřeďuje v hlavním městě Malé.