Ochrana životního prostředí

Sněhobílé pláže jiskřící na slunci v sousedství křišťálově čistých lagun jsou skutečně ideálním místem, kde strávit perfektní dovolenou. O Maledivách toto platí bezezbytku, ale i zde je životní prostředí velmi křehké a je potřeba mu věnovat zvýšenou péči. Velmi křehké jsou nejen pevninské, ale i mořské ekosystémy včetně korálových útesů a jejich osud do velké míry závisí na šetrné péči o životní prostředí. Přírodní bohatství země je vždy velmi pevně spojeno s rozvojem její ekonomiky. Všechna tato fakta velmi znepokojují maledivskou vládu a ta proto zavedla rozsáhlá opatření vedoucí k ochraně životního prostředí.

V roce 1989 byl vytvořen první „National Environmental Action Plan“ (Národní plán na ochranu životního prostředí), který měl sloužit jako základ pro pozdější kroky vedoucí ke snížení nebezpečí hrozících životnímu prostředí na Maledivách. Například byla zakázána těžba korálů v některých vybraných lokalitách. Dále byl zakázán lov želv, kterým nyní hrozí vyhynutí, a byla provedena kampaň odrazující turisty od nákupu předmětů vyrobených z želvích krunýřů. Celé hlavní město nacházející se na ostrově Malé bylo obehnáno mořskými hrázemi, které ho mají chránit před nebezpečím zvyšující se hladiny oceánu. Byl také zřízen projekt regenerace přirozených ekosystémů a prezident Malediv Abdul Gayoom inicioval v roce 1996 projekt „Million Tree Programme“. Cílem tohoto projektu je na atolech vysázet stromy, po celé zemi již bylo zřízeno mnoho pěstitelských školek. Vedle snah o zelenější prostředí jsou zde i snahy o zachování přírodního bohatství. Kromě lovu želv byl zakázán také sportovní rybolov – lovit se teď může jen stylem „tag and release“, což znamená ulovenou rybu vypustit zpět do oceánu.

V roce 1997 byl spuštěn program „Independent Maldives, Clean Maldives“. Jedná se o celonárodní program třídění a sběru odpadu. Snaha o udržení čistého prostředí na Maledivách trvá dodnes. Dalším krokem k udržení čistého životního prostředí je používání biologicky šetrných hnojiv v zemědělství.

V roce 1989 Maledivy hostily ministerské setkání s názvem „Small State Conference on Sea Level Rise“. Maledivy měly své zástupce také na Druhé světové klimatické konferenci v roce 1990 a na Summitu Země konaném v roce 1992 v Rio de Janeiru. V roce 1994 se země zúčastnila Global Conference on the Suistainable Developmentof Small Island Developing States a v roce 1997 Kyotské konference. V roce 1997 se na Maledivách konal 13. mezivládní panel o klimatických změnách.